کلینیک دیجیتالی طب سنتی
طب سنتی و درمان گیاهی مؤثرترین راه برای مداوای اکثر بیماریهاست
 
 
28 آبان 1398برچسب:, :: 22:16 ::  نويسنده : ساوالان

 


 گل نسترن: dog rose
▪ نام علمی : rosa canina
نسترن كه دركتابهای قدیمی به نام نسرین،نسترن ونستر نیز نامیده شده است درختچهای كوچكی است كه درحاشیه جنگل ها،چاههاوگودال های آب می رویدوارتفاع آن به حدود سه مترمی رسد.
برگهای آن دارای ۷-۵برگچه به رنگ سبز سیر است.گل نسترن مانندگل  سرخ بوده وبه رنگهای سفید،صورتی وسرخ می باشدكه به حالت منفردویامجتمع ظاهرمی شود.
میوه آنبیضی شكل وبه رنگ قرمزتیره یاروشن است كه به نام سای نورودون Cynorhodonخوانده می شود.جدار داخلی میوه دارای الیاف باریك وابریشمی است كه درآن فندقه های سختی جادارد.پس ازخشك شدن دارای طعمی قابض وكمی شیرین بابوئی ضعیف می باشد.
▪ تركیبات شیمیای:
قسمت گوشتدار سای نورودون دارای مقدارزیادی ویتامین C،اسید سیتریك،اسیدمالیك،قندوتانن است.
دانه های آن دارای حدود ۱۰%روغن بوده كه به رنگ زردكمرنگ متمایل به قرمزودارای بوئی مطبوع می باشد.البته دانه ها سمی است.
▪ خواص  داروئی:
۱) دم كرده:۵۰گرم سای نورودون رادریك لیترآب جوش ریخته وبه مدت ۱۰دقیقه دم كرده وسپس آن راصاف كنید.
۲) جوشاندهمقدار۵۰گرم سای نورودون رادریك لیترآب جوش ریخته وبگذاریدبه آرامی برای مدت ۱۰دقیقه بجوشدسپس آن راصاف كنید.این جوشانده به عنوان ضد بیماری اسكوربوت(كمبودویتامین C)به كارمی رود.
۳)جوشانده غلیظ:مقدار۵۰گرم سای نوردون رادریك لیترآب جوش ریخته وبگذاریدبه آرامی بجوشدتاحجم آن نیم لیتر شودسپس آن راصاف كنید.این جوشانده بسیار ادرارآوربوده وبرای برطرف كردن حبس البول بكار می رود.
۴)گرد سای نورودون:مقدار مصرف این گرد۵/۰تا۱گرم می باشدوبه عنوان ضدبیماری اسكوربوت مصرف می شود.
۵)مربای سای نورودون:ابتداباید سای نورودون را به خوبی تمیز كرده،پوست،الیاف داخلی ودانه هارااز آن خارج كنیدودرداخل ظرفی كه سركه داردبریزید وبهم بزنیدتا نرم شودسپس آن راكوبیده وباالك كنید،وقسمت صاف شده رابا۵/۱برابروزنش قندیاشكرمخلوط كرده وبپزیدتابه صورت خمیر یكنواختی درآید.
۶)شربت نسترن:یك گیلوگرم سای نورودون رابا۲۵۰گرم نبات كوبیده یاشكرمخلوط كرده و۵/۱لیترنیزعرق نعناع به آن اضافه كنیدودرجای گرمی بگذاریدبماند.البته هرروزآن راتكان دهیدبعدازدوهفته آن راصاف كنید.مقدار مصرف آن یك فنجان سه بار درروز است.
۷)عرق نسترن:یك چهارم لیوان ازعرق نسترن راعرق نسترن رابایك لیوان آب مخلوط كرده،سپس آن راشیرین كنید.ازاین شربت می توانیدچندلیوان درروز بنوشید
▪ خواص طبی:
گل نسترن ازنظرطب قدیم ایران گرم وخشك است:
۱) سرشارازویتامین Cمی باشد.درصدگرم آن ۶۰۰میلی گرم (۶گرم)ویتامین Cوجوددارددرحالی كه ۱۰۰گرم پرتقال فقط دارای ۵۰میلی گرم ویتامین Cاست بنابراین مقدارویتامین Cگل نسترن۱۲۰برابرپرتقال است.
۲) درمان كننده حبس البول است.
۳) بوی بد بدن رادفع می كند.آنهائی كه عرق زیادمی كنندوبوی بد می گیرندبایدتن خودرابعدازحمام كردن بادم كرده گل وبرگ نسترن آبكشی كنند.
۴) آرام كننده اعصاب است.
۵) اسهال رابرطرف می كند.دم كرده آن را  می توان به كودكان برای رفع اسهال داد.
۶) خونریزی سینه رابندمی آورد.
۷) سنگ وورم كلیه رارفع می كند.
۸) الیاف داخلی سای نورودون ضدانگل است مخصوصاًكرم اسكاریس راودراین موردباید۵/۰گرم آن رامخلوط باعسل خورد.
۹) اگردرادرارآلبومین وجود داشته باشدبرای برطرف كردن آن ازدم كرده این گیاه استفاده كنید.
۱۰) بی خوابی رابرطرف می كند.
۱۱) انقباض ماهیچه های معده رابرطرف می كند.
۱۲) سرعت جریان خون رادرپوست زیادكرده وباعث لطافت پوست می شود.
۱۳) دررفع غم وغصه مؤثراست.
۱۴) برای رفع طپش قلب ازدم كرده آن بنوشید.
۱۵) معده راتقویت می كند.
۱۶) مصونیت بدن رادر مقابل بیماریها بالا می برد.
۱۷) برای ترمیم شكستگی استخوان ورفع ورم مقعدضمادی ازبرگ این گیاه درست كرده وروی قسمت شكستگی یاتورم قرار دهید.
۱۸) چون گل نسترن شیرین است حشرات رابهخودجذب می كندمخصوصاًحشره مخصوصی به نام سای نیپس Cynipsكه درنیش زدن،برجستگی های كوچكی پوشیده ازتاروبه رنگ سبز مایل به قرمز درآن به وجودمی آوردكه به نام (به دگار)Bedegarمعروف است كه خواص طبی مهمی دارد.مخصوصاًبرای بیماران مسلول تقویت كننده بوده ومانع عرق كردن می شود؛وهمچنین مقدارآلبومین درادرار راكم می كند.(به دگار)اثر آرام كننده اعصاب نیز دارد.
▪ مضرات نسترن:
نسترن به هیچ وجه خطری ندارد وهمه می توانندازآن استفاده كنندولی همانطوركه گفته شددانه های آن سمی است ونبایدمصرف شود.یک شنبه 2 بهمن 1390برچسب:, :: 14:41 ::  نويسنده : ساوالان
 
موز گياهي است علفي كه مانند درختچه است . برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن و گاهي تا 2 متر مي رسد . گلهيا آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبز و بعد از رسيدن برنگ زرد در مي آيد .

موز از چهار هزار سال قبل در هندوستان كشت مي شده است . در سال 1482 پرتغاليها موز را در سواحل گينه پيدا كردند و به جزائر قناري بردند و سپس بوسيله ميسيونر مذهبي اسپانيولي به نواحي حاره آمريكا برده شد و اكنون موز در تمام مناطق گرمسير دنيا كشت مي شود .

موز را هنگاميكه هنوز سبز است از درخت مي چينند و به مناطق مختلف مي فرستند و در آنجا بوسيله گرما دادن آنرا مي رسانند .

موز انواع مختلف درد يك نوع آن بسيار درشت و نوعي از آن هم خيلي ريز است كه مزه شيريني درد .

در كشورهاي استوايي معمولا موز را مي پزند و همراه با برنج و لوبيا مي خورند در كشورهاي آمريكاي لاتين موز را ورقه ورقه كرده و در آفتاب خشك مي كنند

هنگاميكه موز انتخاب مي كنيد بايد پوست آن زرد و سفت و روي آن لكه هاي سياه وجود داشته باشد و اين نشانه موز رسيده است . موز نارس بدليل داشتن نشاسته زياد هضمش سنگين است.
 
 
 ترکیبات شیمیایی موز

آب ،پروتئين ،چربي ،قند ،كلسيم ،فسفر ،آهن ،سديم ،پتاسيم ،ويتامين آ ،ويتامين ب1 ،ويتامين ب 2 ،ويتامين ب 3 ،ويتامين ث

خواص دارویی - غذایی

موز از نظر طب قديم ايران معتدل و تر است و خون را غليظ مي كند . موز انرژي زيادي درد و چون نرم هست غذاي خوبي براي كودكان و اشخاص مسن مي باشد

موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است

موز درمان زخم معده و روده مي باشد

گرد موز همچنين داروي خوبي براي پائين آوردن كلسترول است
 
 


شيره گلهاي موز درمان كننده اسهال خوني است

جوشانده موز اثر قطع خونريزي درد

ضماد برگ درخت موز براي درمان و سوختگي مفيد است

ريشه موز دفع كننده كرم معده است

موز نفاخ است و زيادخوردن آن خصوصا در سرد مزاجان توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از موز كمي نمك خورد

موز تاثير خوبي در تامين رشد و تعادل سيستم اعصاب درد.

براي درمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد

موز مدر است

موز بعلت درا بودن قند زياد براي مبتلايان به مرض قند مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند.

بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بوده و غذاي خوبي براي ماهيچه ها مي باشد

موز ملين بوده و همچنين درمان اسهال و اسهال خوني است

موز خونساز است بنابراين اشخاص لاغر و كم خون حتما بايد موز بخورند
 
 
 


یک شنبه 2 بهمن 1390برچسب:, :: 14:9 ::  نويسنده : ساوالان


اعصاب را تقويت مى كنم .
دشمن سرسخت بوى بد دهانم اما، به شرطى ....
دوست گرفتاران مرض قند هستم و قلب را آرامش مى بخشم ...
ما دو برادر از نوع پيشرس سيب هستيم كه هر دو آخر بهار و اوايل تابستان خدمت ميرسيم ، و عمرمان كوتاه است و كسى نمى تواند ما را براى فصول بعد نگاهدارى كند.
هر دو شيرين - خوشمزه و معطر هستيم ، با اين فرق كه قند من بيشتر و عطر برادرم گلاب زيادتر است ، مزيت من بر سيب گلاب نازكى پوستم مى باشد و پوست من براى هر معده اى قابل هضم است .
ولى پوست گلاب كمى سخت تر است و در نتيجه عطر خود را بيشتر حفظ مى كند. چون هر معده اى نمى تواند پوست گلاب را هضم كند، به اين جهت عده اى آنرا پوست كنده مى خورند و در نتيجه از مواهبى كه طبيعت در روى پوست ما گذاشته است محروم مى شوند. اگر اين اشخاص سيب را با پوست خوب و با دقت جويده ، و ميل نمايند و يا آنرا با پوست رنده كرده و به صورت پالوده بخورند پوست سيب گلاب هم بخوبى قابل هضم خواهد شد.
در هر حال ما غذاى روح و جسم هستيم ، عضلات و اعصاب را تقويت مى نماييم ، دهان را ضد عفونى مى كنيم و بوى بد آنرا از بين مى برم . به كسانى كه داراى نفس بدبو هستند، توصيه كنيد كه قبلا يك سبزى مثل كاهو را خوب با دهان بجوند و بعد يك سيب را با پوست جويده ميل نمايند.
هر كس ما را صبح ناشتا ميل نمايد، بيمارى را از اطراف خود دور مى كند. ما سموم بدن ، مخصوصا ((اسيد اوريك )) را دفع مى كنيم ، و در نتيجه ، درمان خوبى براى مبتلايان به روماتيسم - درد مفاصل و نقرس هستيم ، ما هر دو ترشحات غدد، مخصوصا بزاق و ترشحات معدى را تقويت مى كنيم ، و به هضم غذا كمك مى نماييم ، و براى فم المعده و قلب مناسب مى باشيم .
مبتلايان به زخم معده كه نمى توانند ميوه ى خام بخورند، به آسانى مى توانند ما را رنده كرده ، بدون پختن نوش جان نمايند. زيرا ما در روى درخت با حرارت آفتاب به حد كافى پخته شده ايم .
هر كس ما را با پوست بخوريد، از شر يبوست و تنبلى روده و كبد راحت خواهد شد.
ما با آنكه شيرين هستيم ، براى مبتلايان به مرض قند ضرر نداريم . و در عوض مفرح و اشتهاآور مى باشيم . خفقان و تنگ نفس را معالجه مى كنيم . مقوى قلب و دماغ و جگر مى باشيم ، و راندن صفرا را از معده آسان مى نماييم و تا حدى از سرطان پيشگيرى مى نماييم .
ما مى توانيم وسواس سودايى را درمان كنيم و هر دو ضد سم مى باشيم و سم عقرب را خنثى مى كنيم .
اگر يك قاچ سيب را روى محل گزيدگى نيش عقرب يا زنبور بماليد به درمان آن كمك مؤ ثرى كرده ايد. ضماد گوشت ما روى پلك چشم ، جهت تسكين درد آن نافع است . از ميوه كال و نارس ما دارويى جهت درمان اسهال خونى مى گيرند. عده اى از پزشكان قديم معتقد بودند كه خوردن سيب كال توليد نسيان مى نمايد، ولى در طب جديد چنين عقيده اى وجود ندارد، هر كس ما را بخورد و بعد احساس ناراحتى و سنگينى در معده نمايد، نبايد روى آن آب سرد ميل نمايد.
دهاتى ها وقتى مبتلا به سرماخوردگى مى شوند، رژيم سيب مى گيرند، و سه روز غير از سيب غذاى ديگرى نمى خورند و در نتيجه به راحتى معالجه مى شوند زيرا سيب بهترين دوا و مناسب ترين غذا براى مبتلايان به سرماخوردگى است .
ما سموم بدن اطفال شيرخوار را دفع مى نماييم ، و اگر شما به آنها از آب سيب قندك يا گلاب بدهيد، احساس آرامش كرده گريه و زارى نمى نمايند.
پالوده ما براى معالجه اسهال مخصوصا اسهال اطفال بسيار نافع است و ما هر دو داراى فسفر هستيم ، و سلسله اعصاب را تقويت مى كنيم . ما هر دو خواب آور خوبى هستيم . اگر شما مبتلا به بى خوابى هستيد، قبل از خواب چند دانه سيب بخوريد و با يك استكان آب سيب سر بكشيد.
عصاره برگ ما ضد كرم است ، و براى فرونشانده ورمهاى گرم مفيد است .
مرباى گل قند ما جهت ضعف قلب و دماغ مؤ ثر است و براى اين كار بهتر است آنرا با دو برابر وزنش گلقندگل سرخ مخلوط نماييد.
يكى از برادران ما كه نوعى از آن زودرس بوده و با ما به بازار مى آيد، سيب ترش است ، اين سيب داراى اسيد ماليك است و براى دفع غلبه ى صفرا و غليان خون بسيار مفيد است و براى معالجه وسواس سودايى ، از سيب شيرين بهتر است . ولى براى مبتلايان به اسهال خونى خوب نيست و اعصاب را كمى ضعيف مى نمايد.
آب سيب ترش كه آنرا بدون شيرينى به قوام آورند، جهت درمان امراض ‍ صفراوى و سنگ كيسه ى صفرا مفيد است .
يكى از مشخصات خانوادگى ما اين است كه در تمام فصول سال ، خدمتگزار شما هستيم ، ما انواع زودرس بهاره - تابستانى - پاييزى و زمستانى داريم ، و شما در هر فصل سال مى توانيد ما را در دكان ميوه فروشى پيدا كنيد و از طعم و بوى ما لذت ببريد و از منافع سرشار ما بهره مند شويدیک شنبه 2 بهمن 1390برچسب:, :: 14:6 ::  نويسنده : ساوالان

آرتیشو یا کنگر فرنگی داروی لاغری است و کسانی که می‌خواهند وزن کم کنند و لاغر شوند می‌توانند هر روز آرتیشو بخورند.

گیاه کنگر فرنگی در تحریک ترشحات صفرا، درمان نارسایی و اختلالات کبدی و دفع سموم از بدن بیماران مبتلا به آنژین کاربرد دارد. برگ‌های آرتیشو دارای اینولین و ماده‌ای تلخ بنام سینارین (Cynarine) بوده و این گیاه حاوی پروتئین، آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، ویتامین A، ویتامین های B1، B2، B3، ویتامین C می باشد.

سینارین موجود در این گیاه باعث تحریک ترشحات صفرا می‌شود. کبد را تمیز و اعمال آن را تنظیم می‌کند. در اختلالات کبدی نظیر یبوست‌های ناشی از عدم دفع صفرا، وجود صفرا در خون، ورم روده، زردی و افزایش کلسترول خون موثر است.

افرادی که بدن آنها دچار خارش می‌شود نیز می‌توانند از عصاره این گیاه در درمان و برطرف کردن خارش استفاده کنند. البته بهتر است زنان در طى دوره شیردهی از مصرف آرتیشو خوددارى کنند؛ چرا که ترشح شیر را کاهش مى‌دهد.

همچنین مصرف این گیاه باعث دفع سنگ‌های کیسه صفرا شده و در هضم غذا موثر است.

 چهار شنبه 6 بهمن 1389برچسب:, :: 1:51 ::  نويسنده : ساوالان

 

سير

مصرف عصاره :
اگر دچار رسوب گرفتگی در رگهای بدن شده ، نیازی به عمل قلب باز وجود ندارد . زیرا گرفتگی رگها پس از این ، شما را آزار نخواهد داد . فقط کافی است ، روزی نصف استکان از این شربت غلیظ و طبیعی میل نمایید ؛ تا به کلی برطرف گردد .
2 - طرز تهیه :
تعداد 30 حبه ی سیر را پوست گرفته همراه با 5 عدد لیموترش ( شیرازی ) با پوست که قبلا هسته های آن را گرفته اید ، در هم زن ( میکسر ) بریزید . پس از آن که همه ی محتویات در میکسر له شد با یک لیتر آب مخلوط نموده و بجوشانید ( نکته ی مهم : فقط و فقط ، یک بار جوش بخورد ) . پس از سرد شدن ، آن را از صافی رد نموده و محتویات را داخل یک شیشه بریزید و در یخچال نگهداری کنید .
3 - مصرف :

همانطور که قبلانیز گفته شد ، روزانه نصف استکان از این مایع ( به اختیار خودتان قبل یا بعد از غذاهای اصلی ) میل نمایید . پس از سپری شدن سه ( 3 ) هفته از مصرف مداوم این عصاره ی طبیعی ، احساس جوانی و شادابی در تمام وجود بدنتان قابل لمس است . تمامی گرفتگی های رگ های بدن و سایر عوارض آنها به عنوان مثال دید کم و سنگینی گوش به حالت عادی خود باز خواهد گشت .به یاد داشته باشید ؛ بعد از مصرف یک دوره ی سه هفته ای ، شما باید هشت ( 8 ) روز استراحت کرده و سپس دومین دوره ی مصرف سه هفته ای را اجرا کنید . به این ترتیب یک موفقیت موثر ایجاد می شود . این دوره ی درمان ، ارزان ، موثر و بی ضرر را می بایست هر ساله تکرار کرد .
4 - بوی سیر :

با خوردن این مایع ، هیچ کس بوی نامطلوب سیر را حس نخواهد کرد ( امتحان کنید ) .
5 - خواص شربت :

نیروهای شفا بخش سیر و لیموترش ، کاملا خود را پس از مصرف این مایع ، نشان می دهند . افرادی که مبتلا به کلسترل بد بوده و رگ های آنها رسوب گرفتگی دارد و یا این که مشکل چربی خون دارند ، می توانند ؛ شبها بدون پریشانی خاطر خواب راحت و آسوده ای داشته باشند . به فعالیت های بدنی ، ورزش پرداخته ، زیرا انسداد رگهای آنها ، ازبین رفته است .
همچنین مصرف این عصاره را برای کسانی که سایش دندان ( دندان کروچه ) داشته و یا جرم دندان دارند ، مفید است . در آخر توصیه می کنیم برای اینکه سیر را پوست بکنید ، در کاسه ای آب ریخته و پس از آن پوست سیر را به راحتی از آن جدا کنید .
 
 


17 دی 1389برچسب:, :: 4:33 ::  نويسنده : ساوالان

 

خواص معجزه آسای دود کردن عود

ارتباط بین عود و پزشکی اثبات شده است یعنی عود در طبابت کاربرد فراوان دارد. توصیه می کنیم خواندن این مطلب بسیار جالب را از دست ندهید زیرا....

عودها در شکلهای مختلفی عرضه می گردند: چوبهای خام, علفهای خرد شده, پودر یا به شکل مایع و روغن. اما آنچه امروزه ما از عود در ذهن داریم عودهای مخروطی و شاخه ای می باشد. عودهای مخروطی توسط ژاپنیها در اواخر سال 1800 میلادی عرضه شد.
عودهای ماسالا و شاخه های جاس بوسیله بودائیها حدود سال 200 بعد از میلاد از هندوستان به چین وارد شد.
از زمانهای بسیار دور عود در آیین های مذهبی بکار می رفته است. ساخت عودهای گیاهی هنری باستانی و چیزی جز هنری مقدس نبوده است.
عودها نه فقط برای از بین بردن بوهای بد و پراکندن بوی خوش بکار می رفت, بلکه برای دور کردن روحهای پلید نیز(درآیین بودا) بکار می رفته است.
عود بطور سنتی از صمغ و کندر و چوبهای معطر, پوست درختان, دانه ها, ریشه ها, علفها و گلها ساخته می شوند. کتیبه ای مصری متعلق به 1530 قبل از میلاد مسیح استفاده از عود را ذکر کرده است.
چوبهای خوشبویی مانند چوب صندل و روغنهای گیاهان و علفها به عنوان بوهای طبیعی مورد استفاده قرار می گرفتند. شاید مشهورترین عطرهای طبیعی کندر و صمغ بودند که بطور اخص در سومالیا یافت می شده است.
عطرهای طبیعی در معابد هندوها , بودایی ها, و آیین های رسمی چینی ها و آیین های شیتو در ژاپن بکار می روند. استفاده از عود در یونان باستان در اوایل قرن 8 قبل از میلاد مسیح رایج بوده است.

خواص درمانی عود:
از دیدگاه گیاه درمانی, عودهای گیاهی به علت خواصشان استفاده می شده اند تا ایجاد بوی خوش در فضا که البته با توجه به خواص غریب عود همچنان مورد استفاده نیز می باشند.

بسیاری از گیاهان و علفهای دارویی به خودی خود بویی ندارند و باید حتما سوزانده شوند. عود و گیاه درمانی همواره با هم همراه بوده اند. قدیمی ترین منابع مربوط به گیاه درمانی و عود به "وداهای" هندی باز می گردد.
بوداییها در طب "آیوراودا" از عود به عنوان وسیله ای معجزه گر استفاده می کنند.
تحقیقات گسترده دانشمندان, پزشکان و بزرگان گیاه شناسی بر روی عود ویژگیهای زیر را به اثبات رسانده است:
* روایح مطبوع موجود در عود, فرد را فعالتر و سر زنده تر ساخته و باعث ارتباط شخص با درون خود می شود(مراقبه)

*  استنشاق روایح مطبوع باعث ایجاد و ارسال پیامهای عصبی در مغز و کل سیستم عصبی و دریافت واکنشهای مثبت می شود.

*  سوزاندن عود خود به تنهایی یکی از درمانهای اثر بخش برای جلوگیری و رفع استرس, ایجاد آرامش و تمدد اعصاب, رفع خستگی و بسیاری از بیماریهای دیگر می باشد.

 * سوزاندن عود باعث دور شدن امواج و انرژیهای منفی موجود در محیط می شود.

* همانطور که گفته شد رایحه درمانی قدمتی افزون بر5 هزارسال دارد. رومیان و مصریان از آن به عنوان ماده ضد عفونی کننده, ضد باکتری و دارویی برای درمان زخم کمک می گرفتند.
 
* ترکیبات معطر طبیعی گلها و گیاهان که درعود یافت می شود, از طریق مژکهای موجود در بینی وارد سیستم لیمبیک مغز و قسمت مخاطی هیپوتالاموس شده و با تحریکات اعصاب بویایی این قسمت که مسئولیت احساسات, تنفس, ضربان قلب, غدد درون ریز, حافظه و یادگیری را بر عهده دارد, تاثیر قابل توجهی بر روحیات و خلق و خو می گذارد.

*
عصاره معطر گیاهان موجود در عود بدلیل ساختار تشکیل دهنده شان که معمولا شامل آلدئیدها, کتونها, استرها, است, نقش بسزایی در سلامت جسم و ذهن دارند. البته هریک از رایحه ها خاصیت ویژه ای دارند.

* برخی مثل اطوخودوس که حاوی آلدئیدها هستند اثرات ضد التهابی داشته, آرام بخش و ضد ویروس هستند برخی دیگر از عصاره ها مثل یاسمن, مشک و رز و لیموباعث هوشیاری و افزایش تمرکز و یادگیری می شود.

*
رایحه درمانی توسط عود یکی از بی خطرترین ,کم هزینه ترین , ارزان ترین و اثر بخش ترین متدهای درمانی می باشد یعنی برای انجام آروماتراپی (رایحه درمانی) در خانه به راحتی می توان از سوزاندن عود استفاده کرد.
همانطور که گفته شد عودهای مختلف با روایح متفاوتی که دارند علاوه بر خوشبو کردن محیط کارهایی خاص خود را نیز انجام می دهند.
 


17 دی 1389برچسب:, :: 4:27 ::  نويسنده : ساوالان

 

                             

خربـزه ميـوه اي شيـريـن ، لذيـذ و گواراست که انـواع گوناگوني دارد و بهتـريـن آن خربـزه خراسان است.
رسول گرامي اسلام (ص) در بيان خواص خربزه فرموده اند : خربزه از زينت هاي زمين است ، آب آن از رحمت الهي ، و شيريني آن از بهشت است.
همچنيـن مي فرمايـنـد : خوردن خربزه پيش از غذا ، بدن را مي شويد و بيماري را از بدن ريشه کن مي کند .  
از امام علي عليه السلام نـقـل شده است :
خربزه چند خاصيت دارد :
 1 - خوردني است.
 2 - آشاميدني است ، چون آبدار است.
 3 - ميوه است .
 4 - گل است ( زيرا بويي مطبوع دارد ).
 5 - شيريني است ( زيرا داراي قند زياد است ).
 6 - روده ها و معده را شستشو مي دهد.
 7 - معده و روده را پاکيزه مي کند.
 8 - سبزي است.
 9 - دواي درد است.

 قسمت هايي از اين ميوه که در تغذيه و پزشکي استفاده مي شود، عبارت اند از:
 گوشت ، تخم و پوست ميوه.

• خواص درماني خربزه
 1 - خربزه داراي ويتامينA است ، از اين رو درترميم و تجديد سلول هاي بدن نقش دارد.
 2 - خربزه با داشتـن خاصيت ادرارآور بـودن در بيماري هاي سنگ کليه و مثانه مفيد است ؛ در اين بيماري ها بايد نمک و فلفل کمتر خورده شود.
 3 - خربزه سرشار از ويتامين هاي A ، D و C و سلولز است.
 4 - خربزه به علت دارا بودن خاصيت مليّن ، براي معالجه يبوست تجويز مي شود.
 5 - اگر گـوشـت خـربـزه را له کـنيـد و بـه صورت مـرهـم روي سوختگي هاي سطحي پوست بـدن بگذاريد ، آن را معالجه خواهد کرد.
 6 - تخم خربزه براي سرفه حاد ، درد سينه و حلق و تب هاي شديد مفيد است.
 7 - خربزه باعث افزايش شير در زنان شيرده مي شود.
 8 - مغز تخم خربزه ي بو داده طبيعت گرم دارد.
 9 - مغز تخم خـربـزه ي بـو داده داراي خاصيت ادرار آور ، نرم کننده و افـزايـش دهنده ميل جنسي است.
 10 - خربزه براي اشخاص مبتلا به سل ريوي و کم خوني مفيد است.
 11 - خربـزه ، رنگ چـهـره را روشن مي کنـد و بـيـماري استسقاء ( احساس تشنگي دائمي ) را درمان مي نمايد.
 13 - خربزه به هضم غذا کمک مي کند و رودل را برطرف مي نمايد.
 14 - خوردن 8 گرم دم کرده ي پوست خشک شده ي خربزه ، سنگ مثانه را دفع مي کند.

احتياط لازم در مصرف خربزه
 1 - مصرف زياد خربزه باعث نفخ مي شود ، در نتيجه در ناحيه معده و روده ايجاد درد مي نمايد.
 2 - بايد خربزه را بعد از غذا مصرف نمود ، زيرا در غير اين صورت توليد اسهال و ورم روده مي کند.
 3 - خوردن خربزه کال در کساني که معده ضعيف دارند ، توليد اسهال مي کند . همچنيـن خلط را مي افزايد و براي سينه درد و سرماخوردگي مضر است.
23 آذر 1389برچسب:, :: 8:45 ::  نويسنده : ساوالان


 

 

میوه رسیده گوشتی است و گوشت آن شبیه طالبی و به رنگ‌های متنوع زرد، نارنجی كم رنگ و حتی صورتی دیده می‌شود و مزه‌ای شیرین دارد. وسط میوه حفره‌ای وجود دارد كه پر از دانه‌هایی به رنگ بنفش پر رنگ و چسبیده به گوشت میوه است. این دانه‌ها مانند فلفل سیاه مزه تندی  دارند. در بعضی كشورها این دانه‌ها را به همراه فلفل سیاه می‌كوبند و در غذا از آنها استفاده می‌كنند. مهم‌ترین خاصیت این گیاه وجود ماده‌ای به نام «پاپائین» در شیره تنه درخت و همچنین میوه كال آن است. پاپائین ماده‌ای شبیه «پپسین» است؛ پپسین آنزیمی است كه از معده انسان برای هضم پروتئین‌ها ترشح می‌شود. شیره پاپایا همچنین ، ضددرد، ضدعفونی كننده، پائین آورنده فشار خون و آرام‌بخش  است.این میوه را كه بعد از پوست كندن و جدا كردن دانه‌ها قابل استفاده می‌شود، به صورت تازه بعد از غذا و یا مخلوط با سالاد می‌خورند و حتی نوشابه‌های مختلفی از آن تهیه می‌كنند.

 

 

 

 

این میوه به صورت كنسرو هم در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. در بعضی كشورها مانند تایلند از میوه پاپایا، چه خام و چه پخته، غذاهای مختلفی تهیه می‌كنند چون حاوی مقدار زیادی از ویتامین‌ها و مواد معدنی است و به دلیل داشتن پاپائین به هضم غذا كمك می‌كند.  پس حالا متوجه شدید كه چرا با پیدایش اولین نشانه‌های رسیدن میوه درخت پاپایای حیاط خانه، بچه‌ها برای كندن رسیده‌ترین میوه‌ها در بالا رفتن از درخت با خواهرها و برادرهای خود مسابقه می‌دهند.

 

 

ترکیبات شیمیایی

 

 

 از نظرترکیبات شیمیایی د‌ر پاپایا، مواد‌ کارپایین، کارپوزید‌، پاپائین و کاریسین یافت می‌‌شود‌. ماد‌هٔ پاپائین را پپسین گیاهی می‌‌نامند‌ و خواص آن نظیر پپسین است که د‌ر رفع سوء هاضمه و بی‌اشتهایی مفید‌ است. گوشت میوهٔ تازهٔ پاپایا د‌ارایسوکروز، قند‌ انورت، یک ماد‌هٔ رزینی، پاپائین، مالیک اسید‌، املاحی از تارتاریکاسید‌ و سیتریک اسید‌ است.هر د‌و نوع میوهٔ رسید‌ه و میوهٔ نارس آن بسیار غنیاز پکتین است. د‌ر میوهٔ پاپایا، مواد‌ رنگی کاروتنوئید‌ وجود‌ د‌ارد‌. میوهٔ پاپایا، منبع بسیار غنی از ویتامین‌ها است.د‌ر برگ‌های د‌رخت پاپایا، یک گِلیکوزید‌، ماد‌هٔ کارپوزید‌ و یک آلکالوئید‌ کارپائین یافت می‌‌شود‌. د‌ر تخم‌های پاپایا و همچنین د‌ر پوست و ریشهٔ د‌رخت نیز ماد‌هٔ کارپائین به مقد‌ار کم وجود‌د‌ارد‌. کارپائین یک سم قلبی است، از نوع گلوکوزید‌ قلبی نیست ولی د‌ر عین حال یک آمیب‌کش قوی است، یعنی خاصیت آمیب‌کشی د‌ارد‌. د‌ر برگهای پاپایا ویتامین C و   ٍE وجود‌ د‌ارد‌.

 

 

 خواص ـ کاربرد‌

 

 

 شیرابه یا لاتکس که د‌ر تمام اعضای د‌رخت وجود‌ د‌ارد‌، د‌ارای یک آنزیم است که به هضم مواد‌ آلبومی‌نوئید‌ی کمک می‌کند‌. این لاتکس، معمولاً از میوهٔ نارس پاپایا گرفته می‌شود‌ و د‌ر بازار کشورهای خاورد‌ور به طور وسیعی به عنوان د‌اروی معالج سوء هاضمه عرضه می‌شود‌. خورد‌ن لاتکسپاپایا، اثر کرم کش د‌ارد‌.موارد‌ استعمال د‌یگری که برای شیرابهٔ پاپایا د‌رمد‌ارک طب سنتی خاور د‌ور ذکر می‌شود‌، معالجه ورم غشای معد‌ه است. همچنین برایمعالجه طحال بزرگ شد‌ه نیز مفید‌ است. د‌ر استعمال خارجی، از لاتکس پاپایا برای رفع د‌رد‌ سوختگی پوست استفاد‌ه می‌شود‌ و ضمناً به عنوان د‌اروی زیبایی برای رفع لکه‌های پوست، زگیل و اکزما بسیار مفید‌ است. د‌ر اند‌ونزی به محل گزید‌گی مارمالید‌ه می‌شود‌. د‌ر فیلیپین هم به عنوان کمک‌های اولیه مار گزید‌گی استعمال می‌شود‌ و قسمت بالای میوه نارس را گرفته و روی محل نیش مار آنقد‌ر می‌مالند‌ که خون بیاید‌. ریشه تازه پاپایا قرمزکنند‌ه پوست است ولی وقتی خشک می‌‌شود‌، این خاصیت قرمز کنند‌گی آن کاسته می‌شود‌. از ریشه پاپایا به تنهایی و یا د‌ر ترکیب باسایر د‌اروها برای د‌رست کرد‌ن مشمع د‌ارویی استفاد‌ه می‌شود‌ که برای معالجه تومورهای رحمی مفید‌ است، همچنین به عنوان مد‌ر برای معالجه سنگ کلیه مصرف می‌شود‌. د‌ر اند‌ونزی از ریشه و تخم پاپایا به عنوان ضد‌ کرم استفاد‌ه می‌شود‌. د‌ر فیلیپین از جوشاند‌هٔ ریشهٔ پاپایا برای تقویت معد‌ه استفاد‌ه می‌شود‌ و د‌ر معالجه بواسیر نیز به کار می‌رود‌. از برگ‌های تازه پاپایا پماد‌ی د‌رست می‌کنند‌ و مانند‌ ضماد‌ برای التیام زخم‌ها، ورم‌ها، جوش و کورک و قسمت‌هایی از بد‌ن که روماتیسمی است، استفاد‌ه می‌شود‌. خورد‌ن د‌م‌کرد‌ه ریشه آناناس مخلوط با ریشه پاپایا برای معالجه سنگ کلیه مفید‌ است. د‌ر هند‌و چین از تخم پاپایا برای کنترل و مد‌اوای گزش حشرات سمی استفاد‌ه می‌شود‌. مقد‌ار خوراک پاپائین خالص د‌ر رفع سوء هاضمه از ده تاچهل سانتی گرم است که به صورت شربت، گرد‌ یا اکسیر مصرف می‌‌شود‌.

 

 

 پاپایا مزه‌ای شیرین و رنگی زرد دارد و منبعی غنی از آنتی اکسیدانهایی مانند کاروتن، ‌ویتامین C، فلانوئید، ویتامینهایB، فولات و .... 

 

 

 هیچ جای تعجبی نیست که کریستوفر کلمبوس، پاپایا را با آن طعم شیرین و درونی نرم و شبیه به کره، میوه‌ای برای فرشتگان نامیده است. زمانی پاپایا میوه‌ای نایاب و عجیب بود اما امروزه در اکثر کشورهای دنیا مانند برزیل، مکزیک هند ،اندونزی،زئیر و امریکا یافت می‌شود.

 

 

 پاپایا میوه‌ای گرد و یا شبیه به گلابی است و گاهی طولی به اندازه 20 اینچ دارد. گوشت پاپایا نارنجی پر رنگ با ته رنگی زرد و یا صورتی می‌باشد.

 

 

 در حفره درون پاپایا ،دانه‌هایی سیاه،‌گرد و ژله مانند وجود دارد. دانه‌های پاپایا قابل خوردن است، اگرچه مزه آن گاهی تلخ می‌باشد. میوه پاپایا مانند همه قسمتهای پاپایا حاوی پاپین، آنزیمی کمک کننده به هضم غذا، می‌باشد. این آنزیم،‌خصوصاً در زمانی که پاپایا رسیده نشده است، بیشتر است. از پاپین برای تهیه بعضی از آدامسها استفاده میگردد.

 

 

فوایدپاپایا:

 

 

 پاپایا مزه‌ای شیرین و رنگی زرد دارد و منبعی غنی از آنتی اکسیدانهایی مانند کاروتن، ‌ویتامین C، فلانوئید، ویتامینهایB، فولات و اسید پانتوتنیک و همچنین مواد معدنی نظیر پتاسیم،‌ منیزیم و فیبر می‌باشد. هر دو این گروه تغذیه‌ای،‌ سلامت سیستم قلبی ـ عروقی را تقویت می‌کند و همچنین از ابتلاء ‌به سرطان روده جلوگیری می‌نماید. بعلاوه پاپایا حاوی، پاپین، آنزیمی برای هضم،‌درمان آسیب‌هایی که در ورزش بوجود می‌آید و آلرژی می‌باشد.

 

 

 مواد موجود در 100 گرم پاپایا 

ویتامین C

187.87 میلی گرم

فولات

115.52 میکروگرم

پتاسیم   

781.28   میلی گرم

فیبر

  5.47 گرم

ویتامین A 

863.36 واحد

ویتامین E    

   3.40 میلی گرم

ویتامین K       

7.90 میکروگرم

 

 

 حفاظت در مقابل بیماریهای قلبی

 

 

 پاپایا میوه‌ای است که بسیار برای حفاظت در مقابل گرفتگی رگها و بیماریهای قلبی در افراد دیابتی مفید است. پاپایاسرشار از ویتامینC، ویتامینE  و ویتامین A، که هر سه آنتی اکسیدانهایی قوی هستند، می‌باشد. این مواد مغذی از اکسید شدن کلسترول جلوگیری می‌نماید زیرا هنگامیکه کلسترول اکسید شود،‌می‌تواند به دیواره‌های رگهای خونی بچسبد و باعث حمله قلبی و یا سکته شود.

 

 

همچنین پاپایا منبعی از فیبر است که باعث کاهش کلسترول بالا می‌گردد. فولیک اسید نیز درپاپایا یافت می‌شود که برای تبدیل ماده‌ای به نام هموسستئین به اسیدهایی بی‌خطر از خانواده آمینو اسید به نامهای سستئین و یا میتونین نیاز است. زیرا هموسستئین تغییر نیافته در صورت زیاد شدن می‌تواند بصورت مستقیم دیواره‌ رگهای خونی را تخریب نماید و می‌تواند عاملی برای سکته و یا حمله قلبی باشد.

 

 

 تقویت دستگاه گوارش

 

 

مواد مغذی که در پاپایایافت می‌شود برای جلوگیری نمودن از ابتلاء به سرطان روده نیز مفید می‌باشند. فیبر موجود درپاپایا به سمهای موجود در روده(که باعث ابتلاء به سرطان روده می‌شود) می‌چسبد و آنها را از سلولهای روده خارج می‌کنند. همچنین موادی نظیر فولات،‌ ویتامین C، بتاکاروتن و ویتامین E نیز به کاهش ابتلاء به سرطان روده کمک می‌نمایند.

 

 

تاثیرات ضد التهابی

 

 

 پاپایا حاوی آنزیمهایی پروتئینی برای هضم می‌باشد که شامل پاپین و ‌چیمپو‌‌پاپین (Chympopapin) است. این آنزیمها به کاهش التهاب ها کمک می‌کند و درمان سوختگیها را سرعت می‌بخشد. بعلاوه، آنتی اکسیدانهایی نظیر ویتامین C، ویتامین E و بتاکاروتن نیز به کاهش التهاب ها کمک می‌نمایند. بنابراین می‌توان متوجه شد که چرا افرادی که از بیماریهایی که بوسیله التهاب ایجاد می‌گردد، مانند آسم و آرتروز استخوانی، رنج میبرند با مصرف این مواد بیماری آنها کاهش می‌یابد.

 

 

حفاظت از سیستم ایمنی

 

 

 ویتامین C و ویتامین A که بوسیله بدن از بتاکاروتن موجود در پاپایا ساخته می‌شود، برای سلامت سیستم ایمنی و همچنین عملکرد آن مورد نیاز است. بنابراین پاپایامیوه‌ای مفید برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهایی مانند عفونت گوش، سرماخوردگی و آنفولانزا می‌باشد.

 

 

 از دیگر فواید پاپایا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

 * حفاظت از کم‌سویی چشم(ARMD)

 

 

 *  حفاظت در مقابل آرتروز(ورم مفاصل)

 

 

 *  تقویت سلامتی ریه

 

 

 چه نوع پاپایایی انتخاب نماییم و چگونه نگهداری کنیم

 

 

 اگر پاپایایی که می‌خواهید انتخاب کنید برای مصرف همان روز است، باید پاپایایی انتخاب کنید که پوست آن نارنجی متمایل به قرمز و صاف باشد.

 

 

 پاپایا‌هایی که پوستی زرد رنگ دارند، باید چند روز بمانند تا رسیده شوند. پاپایاهای سبز و سفت را فقط در صورتی که می خواهید برای سالاد از آنها استفاده کنید، خریداری نمایید.

 

 

 پاپایا‌های زردرنگ را می‌توان درون دمای معمولی اتاق نگهداری نمود تا رسیده شوند و اگر مایلید که فرایند رسیده‌شدن زودتر انجام گیرد می‌توانید پاپایا‌ها را در کیسه‌ای در کنار موز قرار دهید. اما پاپایا‌های رسیده باید در یخچال نگهداری شوند و طی یک تا دو روز مصرف شوند.

 

 

 7 فایده ی خربزه درختی (پاپایا)

 

 

 papaya

 

 

آیا تا به حال راجع به فواید خربزه درختی فکر کرده اید؟ حتماً چون خربزه درختی نوعی میوه محسوب می شود حدس زده اید که برای بدن مفید است. بله درست است. در این مطلب، به هفت فایده ی مفید آن اشاره کرده ایم:

 

 

 * خربزه درختی حاوی آنتی اکسیدان است.

 

 

یکی از فواید خوردن پاپایا پیش گیری از سرطان است. پاپایا یک منبع غنی از آنتی اکسیدان است که بدن برای جنگ با سلول های عامل سرطان به آن احتیاج دارد. ویتامین E، C و بتاکاروتن آنتی اکسیدان هایی هستند که از همه ی انواع سرطان ها پیشگیری می کنند. بنابراین اضافه کردن یک واحد پاپایا به رژیم روزانه می تواند خطر بروز سرطان را در شما کاهش دهد.

 

 

 * خربزه درختی برای برطرف کردن مشکلات گوارشی به کار می رود.

 

 

پاپایا منبع فوق العاده ای برای آنزیم های پروتئولیتیک است که در هضم غذا بسیار مهم هستند. مهم ترین این آنزیم ها که در پاپایا یافت می شود پاپایین است که با شکستن پروتئین ها به هضم بهتر غذاها کمک می کند.

 

 

پاپایین یراب افراد مبتلا به فیبروزسیستیک و کسانی که دچار التهاب لوزالمعده هستند، تجویز می شود تا آن چه بدن آن ها به طور طبیعی نمی تواند تولید کند، برای شان بسازد. خوردن خربزه درختی در اینجا هم یک نکته مثبت است چون دریافت دهانی پاپایین بی نظمی های گوارشی کمتری (مثل نفح و سوء هاضمه مزمن) ایجاد می کند. برای این مورد پاپایین عصاره گیری شده، خشک می شود و به صورت قرص در می آید.

 

 

* پاپایا باعث افزایش نیرومندی مردان می شود.

 

 

خربزه درختی دارای آنزیمی موسوم به آرژینین است که موجب افزایش خون رسانی بهتر در مردان می شود.

 

 

* پاپایا مانع پیری زودرس می شود.

 

 

بسیاری از پزشکان طب جایگزین معتقد هستند که یکی از فواید پاپایا پیش گیری از پیری زودرس است. چون باعث می شود بدن به طور مناسب غذا را هضم کند و وقتی غذا به درستی هضم  شود بدن مواد مغذی لازم را دریافت می کند و برای زمان طولانی شاداب می ماند.

 

 

* پاپایا می تواند به عنوان شوینده به کار رود.

 

 

دریافت ۱۵۰ سی سی آب پاپایا، آب خیار و آب لوبیای سبز در یک دوره ی متناوب ۱۲ ساعته می تواند برای کلون مفید واقع شود. این ترکیب مثل یک شوینده قوی عمل می کند.

 

 

پاپایا سرشار از فیبر است. فیبر در بدن حرکت می کند و خود را به سلول های عامل سرطان کولون وصل می کند. فیبر موجود در پاپایا، توکسین موجود در کلون را بیرون می راند. پس یکی از فواید خربزه درختی پیش گیری از سرطان کلون مخصوصا از طریق ترکیبات فیبری و آنتی اکسیدانی است.

 

 

* پاپایا مانع از حمله و سکته قلبی می شود.

 

 

آنتی اکسیدان های موجود در خربزه ی درختی مانع از اکسیداسیون کلسترول می شود. وقتی کلسترول اکسید می شود پلاک هایی در دیواره رگ های خونی تشکیل می شود که حمله یا سکته  قلبی را سبب می شود.

 

 

هم چنین، فیبر به عنوان عامل کاهش دهنده کلسترول شناخته شده است. فیبر موجود در خربزه درختی؛ ماده ای موسوم به هموسیستئین را به نوعی اسید آمینه ی بی ضرر برای بدن تبدیل می کند که بدن قادر به فرآوری آن است. اما بدون شکستن، هموسیستئین نهایتاً می تواند به دیواره رگ های خونی آسیب بزند و باعث حمله یا سکته قلبی می شود.

 

 

*پاپایا التهاب را درمان می کند.

 

 

پاپایین و کیمو پاپایین ، آنزیم های هضم کننده ی پروتئین یافت شده در خربزه درختی در کم کردن التهاب و بهبود سوختگی ها موثر هستند. پاپایین پروتئین غیرفعال در پوست را تجزیه می کند و بافت های مرده را از سوختگی بر می دارد و از این طریق با کمک به درمان صدمات پوستی، از طرق زیر به بدن کمک می کند:

 

 

پسوریازیس را درمان می کند، زگیل را از بین می برد، عفونت های قارچی روی پوست را از بین می برد و التهاب ناشی از سرماخوردگی را کم می کند.

 23 آذر 1389برچسب:, :: 8:43 ::  نويسنده : ساوالان
 

 
شبدر قرمز (Red Clover (Trifolium pratense یک گیاه دائمی است که به طور معمول در اروپا، آسیا و آفریقا می روید و بومی آمریکای شمالی است. به عنوان غذایی برای چرای دام ها و به عنوان یک کود کشاورزی غنی از نیتروژن است.
مشخصات ظاهری:

شبدر قرمز عضوی از خانواده ی Leguminosae است و می تواند حدود 30 تا 70 سانتی متر رشد کند و گل های لوله ای شکل صورتی - بنفش دارد.
قسمت هایی از گیاه که استفاده می شود:

* گل های آن: که معمولا عصاره ی گل های شبدر قرمز در فرم استاندارد به صورت قرص به کار می رود.


* برگ های شبدر قرمز نیز به عنوان سالاد و گل های آن به صورت چای استفاده می شود.


استفاده دارویی، فواید و مضرات شبدر قرمز

* شبدر قرمز از گذشته های دور در چین، اروپا و روسیه برای درمان سنتی بسیاری از بیماری ها به کار می رفت. درمان بیماری هایی مثل آسم، بیماری های مزمن کبد و دستگاه گوارش، ناراحتی های چشمی و سوختگی از آن جمله بودند.
* اعتقاد بر این است که شبدر قرمز به تصفیه ی خون از طریق بهبود چرخه های تولید ادرار، مخاط و صفرا کمک می کند.
* پماد (مرهم) شبدر قرمز به طور سنتی برای درمان بیماری های پوستی مثل اگزما و پسوریازیس به کار می رود.
* نمونه هایی نیز از استفاده از شبدر قرمز برای درمان سرفه های کوتاه مدت کودکان موجود است.
* شبدر قرمز یک منبع سرشار از ایزوفلاوون، فورمونکتین، بیوکانین A، دیادزین، جنیستین است که هورمون های طبیعی به شمار می روند.
* مکمل شبدر قرمز به صورت گسترده ای در دنیا برای درمان نشانگان یائسگی و همین طور برای حفظ سلامتی و شادابی بعد از یائسگی به کار می رود.

* آزمایشات کلینیکی نشان می دهد که عصاره شبدر قرمز می تواند برای درمان گر گرفتگی مرتبط با یائسگی مفید باشد.
* به علاوه می تواند برای زنانی که از درد سینه رنج می برند استفاده شود.
* مشخص شده که شبدر قرمز اثر مثبتی بر فشار خون بالا دارد.
* مدارک خوبی وجود دارد که شبدر قرمز می تواند به بهبود پوکی استخوان کمک کند.
* طبق آزمایشات کلینیکی شبدر قرمز ضرری برای بافت های رحم و سینه ندارد.
* به علاوه شبدر قرمز یک ترکیب هورمونی طبیعی است. شامل ویتامین های ضروری، مواد معدنی مثل کلسیم، کروم، نیاسین، فسفر، پتاسیم، تیامین، منیزیم و ویتامین C می باشد.
* ترکیبات گیاهی شبدر قرمز برای خانم ها مفید به نظر می رسد.


عوارض جانبی بالقوه در شبدر قرمز

اثرات جانبی شبدر قرمز بسیار کم و ضعیف است؛ زودرنجی، تغییرات در قاعدگی زنان و افزایش وزن از آن جمله است.
مصرف عصاره ی شبدر قرمز با داروهای رقیق کننده ی خون مثل وارفارین و درمان های هورمونی تداخل می کند، اما این مسئله هنوز به وسیله نتایج تجربی ثابت نشده است.
گرچه مدرکی برای نگرانی وجود ندارد، اما سفارش شده که عصاره شبدر قرمز در زنانی که سابقه ی سرطان سینه دارند، به کار نرود.
زنان باردار و شیرده نباید از شبدر قرمز استفاده کنند12 آذر 1389برچسب:, :: 8:30 ::  نويسنده : ساوالان 

  گل کلم مانند کلم بروکلی و کلم پیچ از خانواده گیاهان (Crucifrous) می‌باشد. گل کلم سری به هم پیوسته دارد که از گلچه‌های کوچکی تشکیل شده و اندازه آن 15 سانتیمتر استاین گیاه بر خلاف سایر گیاهان خانواده (Crucifrous) که حاوی کلروفیل هستند بدلیل دوری گلچه‌های آن از تابش نور خورشید بوسیله برگهایش، فاقد کلروفیل می‌باشد.

 
 
 
فواید گل کلم
 
 
گل کلم و سایر گیاهان خانواده (Crucifrous) مانند بروکلی، کلم و کلم پیچ حاوی موادی هستند که  از مبتلا شدن به سرطان جلوگیری می‌نماید. این مواد آنزیمهای فعال کننده که عامل سرطان در بدن هستند را متوقف می‌سازند.
مواد موجود در 100 گرم گل کلم
 
 
ویتامین  C 54.93 میلی گرم
ویتامین  K 11.17 میکروگرم
فولات 54.56 میکروگرم
فیبر 3.35 گرم
ویتامینB6 0.21 میلی گرم
تریپتوفان 0.03   گرم
امگا3 0.21   گرم
منگنز 0.17 میلی گرم
ویتامین  B5 0.63   میلی گرم
پتاسیم 176.08   میلی گرم
پروتئین 2.28 گرم
فسفر 36.68    میلی گرم
ویتامین B2 0.05    میلی گرم
منگنز 11.16 میلی گرم
ویتامین B3  0.51 میلی گرم
 
دفع سموم توسط کبد
 
 
 
همانطور که می‌دانیم گیاهان (Crucifrous) حاوی گلوکز نیالات و تیوسنرات( glucosinolates and thiocyanates) می‌باشند. این مواد توانایی کبد را برای دفع مسمومیت بالا می برند.
 
 
 
اگر مولکولهای سمی به سرعت توسط کلیه از بین نروند، می‌توانند همه سلولها را از جمله DNA، تخریب نمایند. این تخریب می‌تواند باعث رشد غیر قابل کنترل سلولها گردد.
 
 
 
 مصرف گل کلم همراه با زردچوبه در سلامتی مردان موثر است.
 
 
 
سرطان پروستات دومین عامل مرگ از سرطان در مردان آمریکا می‌باشد. هرساله 500000 مرد بر اثر سرطان پروستات می‌میرند که این آمار نسبت به هند که در رژیم غذایی خود از گیاهان خانواده براسیکا و ادویه‌جات استفاده می‌نمایند، بیشتر است.
 
 
 
ترکیب گل کلم و زردچوبه بسیار خوشمزه و خوش طعم می‌باشد. بهترین راه برای تهیه این غذا به این صورت است که ابتدا گل کلم را تکه، تکه می‌کنیم و برای تقریباً 5 تا 10 دقیقه آن را نگه می‌داریم. این مرحله سبب تولید فنیل ایزوتیوسینات(phenethyl isothiocyanate) می‌شود که به کاهش رشد سلولهای سرطانی کمک می کند. این ماده زمانی که گل کلم تکه شده باشد تولید می‌شود اما با گرم کردن آن تولیدش متوقف می‌گردد. مقداری زرد چوبه به آن اضافه می‌نماییم و روی حرارت ملایم با اضافه نمودن کمی سبزیجات به مدت 5 دقیقه گرم می کنیم وسپس همراه با کمی نمک، فلفل و روغن زیتون آن را خوش طعم تر نمایید.
 
 
 
 جلوگیری از ابتلاء به آرتروز
 
 
 
دانشمندان در مطالعه‌ای مشاهده نموده‌اند که غذاهایی که حاوی ویتامینC، هستند مانند گل کلم از التهابات استخوانی مانند آرتروز جلوگیری می‌نمایند. یافته‌های جدیدی که در سالنامه بیماریهای رماتیسم منتشر شده است نشان داده که این مطالعات بر روی 20000 فرد انجام گرفته که قبل از شروع این آزمایشات هیچ‌گونه بیماری آرتروزی نداشته‌اند.
 
 
 
آزمایشات نشان دادند افرادی که مصرف غذاهای حاوی ویتامین C در آنها کمتر است 3 برابر ریسک ابتلاء به آرتروز در آنها بیشتر از افرادی است که مصرف غذاهای مملو از ویتامینC در آنها زیاد است.
 
 
 
 چگونگی انتخاب و نگهداری گل کلم
 
 
 
در انتخاب گل کلم باید به تمیزی،‌سفیدی و بهم پیوستگی آن( گلچه ها از هم فاصله نداشته باشند و به هم پیوسته باشند) توجه نمود. از خرید گل کلمهایی که سیاه شده‌اند و یا لکه هایی سیاه داشته باشند و همچنین گل‌کلمهایی که گل های کوچکی در آنها ظاهر شده است خودداری کنید.
 
 
 
گل کلم را نپخته در پلاستیک قرار دهید و در یخچال نگداری نمایید. گل کلم تکه شده را تنها می‌توان برای 1 تا 2 روز در یخچال نگه داشت و همچنین کلم پخته شده را به این دلیل که زود فاسد می‌شود تنها می‌توان برای 2 تا 3 روز در یخچال نگهداری نمود

 

 صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید
آخرین مطالب
نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 41
بازدید دیروز : 101
بازدید هفته : 41
بازدید ماه : 1867
بازدید کل : 174948
تعداد مطالب : 38
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 1